dimarts, 8 d’octubre de 2019

SÍNODE DE L'AMAZÒNIAPer insistir en la continuïtat dels temes i mètodes del Vaticà II, i per governar l'Església d'una manera col·legial, Pablo VI va instituir el Sínode de Bisbes (Apostolica Sollicitudo, 1965). Des d'aleshores els sínodes posconciliars s'han celebrat amb regularitat i han marcat el pensament bàsic de l'Església romana, sobre temes fonamentals de la seua vida i apostolat. Aquest, l'anomenat "Sínode de l'Amazònia", és també molt important per la natura de les qüestions que es tractaran.

A l'Arxiu parroquial estem recopilant el conjunt de les exhoratcions.

BREU HISTÒRIA DELS SÍNODES DES DEL  PABLO VI A FRANCISCO
Pablo VI

1967. Sobre assumptes derivats del Vaticà II. Va proposar l'establiment d'una Comissió Teològica Internacional, que ha seguit actuant fins al moment actual.
1969. Sobre les Conferències Episcopals i la importància de la teologia de la comunió.
1971. Sobre el ministeri sacerdotal i la justícia al món.
1974. Sobre la missió cristiana. El sínode va renunciar a elaborar un document propi  i deixà en mans del Sant Pare la seua exhortació Evangelii Nuntiandi, sobre l'evangelització en el món modern (1976), un dels documents més lluïts i influents de l'Església en la modernitat, centrat en el tema de l'evangelització, la justícia i l'alliberament.

Juan Pablo II

1977. Sobre la catequesi,  Catechesi tradendae (La catequesi en el nostre temps, 1979).
1980. Sobre la familia cristiana en el món modern. Com a fruit d'aquest sínode es va establir Institut Internacional d'Estudis sobre el Matrimoni i la Família.
1983. Sobre la reconciliació sacramental i social, amb una exhortació sobre la reconciliació i la penitència en la missió de l'Església avui.
1985. Aquest sínode va estudiar les quatre constitucions del Vaticà II i es va demanar que es redactara un Catecisme Universal, cosa que es va fer en el Catecisme de l'Església Catòlica (CEC, 1992).
1987. Sobre els laics; els seus resultats van ser recollits en exhortació Els laics en l'Església i en el món.
1990. Sobre els sacerdots, amb l'exhortació posterior: La formació dels sacerdots en les circumstància de l'Església actual.
1994. Sobre la vida consagrada i la seua missió en l'Església i en el món.
2000. Com a preparació del Jubileu del 2000 s'han celebrat Sínodes especials per als quatre grans continents: Àfrica (1994), Amèrica (1997), Àsia (1998) i Europa (1999), amb les exhortacions postsinodals corresponents.
2001. Sobre els bisbes; exhortació: Pastors Gregis (Pastors del Ramat).

Benedicto XVI

2005. Sobre la Eucaristía: Fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Sínodo celebrado bajo Juan Pablo II. Exhortació preparada i signada per Benedicto XVI (2007).
2007. Verbum Domini 
2012. Sínode de la Nova Evangelització (Document postsinodal Evangelii Gaudium signat pel Papa Francisco, 2013).

Sínodes i fotografia cortesia de "Religión Digital".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada