divendres, 25 de setembre de 2009

EXTERIORTIZAR










Només amb mentalitats respectuoses cap les diferents maneres de celebrar (o de no celebrar) els gran moments de la vida, es pot aconseguir una convivència ciutadana.

La Parròquia, atenta no sols a l’apostolat de les seues conviccions i la missió pastoral que li pertoca, expressa la necessitat dinamitzadora de la comunitat parroquial, mitjançant l’acolliment i impuls d’activitats socials, educatives, i culturals, que li fan adaptar-se a les circumstàncies històriques, en benefici no sols de la seua feligresia, sinó, del conjunt de la població de Quart. Fem memòria:

1) El Cor Parroquial, d’on va nàixer l’actual Orfeó Veus Juntes i l’Escola Coral.

2) El moviment dels Juniors, en la seua vessant pública, per conservar el patrimoni del nostre estimat poble.

3) El Centre Parroquial, on aproximar-se a la realitat, mitjançant les seues sales polivalents, saló d’actes, cinema, bar, etc.

4) La primera Guarderia del terme, on mampendre l’educació dels escolars.

5) L’única Residència d’Ancians que acull els nostres majors des de 1982.

6) El Cor Parroquial dels anys vuitanta. Un grup xics i xiques que emmarcaren i solemnitzaren l’etapa de joventut. Incapaços d’aturar-se saberen projectar-se en la societat, i posaren la seua particular pedra en eixe inicial moviment associatiu del poble amb l’Associació Terra Culta, capdavantera en la vocació per la divulgació de la cultura i, particularment pel cinema i vídeo amateur.

7) El Centre de Cultura Popular, espai d'iniciatives formatives: capdavanter en l'albafetització de dones adultes, xerrades, costura...

8) El grup parroquial de Iuvenes, encarregats de eixamplar les perspectives lúdicoculturals amb la seua integració en el teixit participatiu del poble: Quart Jove.

9) Us sembla necessari mencionar la tasca parroquial i social de Càrites? I, de Càrites interparroquial?: sempre en favor dels més necessitats.

10) No oblidem que pensar en la Parròquia és també pensar en el seu patrimoni artístic. El moviment del poble de Quart, en favor de la restauració de la Parròquia durant els anys 1989-2000, els recolzaments, les col·lectes, l'alè, les ajudes econòmiques, etc. van enfortir eixa desitjable projecció cap a una església digna, acollidora, oberta a totes les persones i a totes les sensibilitats.


ASSABORIR LA VIDA

Un dels lligams que la humanitat ha tingut des dels més remots temps i es fa present en els diversos àmbits geogràfics, és la relació amb tot allò sagrat. És per això que no faríem bé d’apropar-nos a la lleugera.

Tant és així que per als estudis històrics, demogràfics, d’història de les mentalitats, etc. els arxius parroquials han estat claus, gràcies a les disposicions del Concili de Trento de mitjan segle XVI, que obligà les parròquies a registrar baptismes, casaments i òbits: expressions litúrgiques de moments solemnes de la vida, que no escapen de l’interés de cap cultura.

diumenge, 6 de setembre de 2009

VEUS PARAL·LELES




L’arxiu parroquial pretén descobrir el pensament, els valors i els interessos pastorals d’aquelles persones seglars vinculades a Quart, la vida de les quals ens enorgulleix que arreu del món, es reconega la seua trajectòria i les seues qualitats.

Pretén especialment donar testimoni de la Reverenda Madre Asunción Soler Gimeno (fundadora de la Congregación de Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús), i així mateix de la Madre María Ràfols (fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana), les quals compten amb processos oberts per a la seua canonització.

Us oferim un espai de reflexió obert, per tal de facilitar la participació i el compromís d’allò que ens uneix, i allò que ens diferencia, en la conservació del patrimoni documental i immaterial del nostre poble.