divendres, 13 de novembre de 2015

CÀRITES PARROQUIAL: ACCIÓ SOCIAL


Han estat anys de posar l’èmfasi en que els fluxos migratoris són un tret estructural de l’orde mundial que imposa un model globalitzant i globalitzador. Un fenomen que, en paraules del professor Javier de Lucas, parla del “desplaçament del món”.  Però també són molts anys els que Càrites parroquial dinamitza i dóna suport a l’acció social no limitada a donar respostes en temps de crisi (alimentació, roba, menjadors, suport escolar, companyia a persones grans...). La seua tasca també consisteix a fer-se properes a les persones, reivindicar la seua dignitat, buscar conjuntament respostes a les seues necessitats i descobrir les seues potencialitats.

Després de més de trenta anys de servei i compromís de l’anterior equip que ha estat al front de situacions sobre com afecta la crisi a les persones i com acompanyar les situacions de patiment emocional i angoixa, recentment, en setembre de l’any en curs s’ha realitzat la renovació de l’equip humà de Càrties-Parròquia Puríssima Concepció: un equip de persones compromeses i ben formades, encapçalades per una nova direcció a càrrec de la Sra. Pepa Rojas.

En aquesta nova etapa que es viu en paral·lel amb l’existència d’un economat interparroquial i un treball en xarxa de les tres Parròquia de Quart, desitgem que no s’abandone a les famílies i la infància; l’acollida i acompanyament; l’ajuda a les necessitats bàsiques; la salut mental; la gent gran; l’habitatge; la formació i inserció sociolaboral; la inserció penitènciaria; la migració.


Des de l’arxiu parroquial oferim el nostre bloc per a la conservació del fons documental de Càrites parroquial i perquè també des d'ací puguen exercir la seua acció comunicativa.