dissabte, 21 de març de 2015

PATRIMONI HEMEROGRÀFIC


El volum de documentació i d’informació que conté la premsa i diversos setmanaris i publicacions eclesiàstiques, local i diocesà, és notable en aspectes quantitatius i molt valuós en aportacions qualitatives, tant pels autors/es com pels continguts. 

La història que aspira a ser global ha de tenir cura de les publicacions, la qual configura una dimensió més ajustada a la voluntat de contemplar aspectes diversos de les àrees del saber per a la recerca, perquè amb ella podem entendre la microhistòria amb plenitud i la història especialitzada amb rigor i eficàcia.  Ara be, el procés  és lent. 

A l’arxiu-biblioteca parroquial disposem de publicacions, sobretot eclesiàstiques, dels segles XIX i XX que esdevenen, doncs, en un material preciós, únic, de valor rellevant i que configura unes possibilitats per a nombrosos camps del coneixement, de la literatura a la política, de l’art a la religió. Aquest material és extens, continuat, viu i variat. Tot i la seua fragilitat s’ha conservat prou bé gràcies al convenciment del seu valor que ha aportat molta de la riquesa del patrimoni hemerogràfic conservat.

Hem fixat les revistes existents, si bé és una feina encara en curs perquè ultrapassen el marc testimonial per esdevenir instruments de primer ordre.