diumenge, 29 d’agost de 2010

+CULTURA


El gran talent que atresora l'amic Lluís Miquel Campos i Sanchis, ja està al servei de la societat. Volem agrair especialment la seua col·laboració per participar-nos l'adreça electrònica (http//pares.mcu.es), on podem trobar molta informació sobre el nostre poble, referida sobretot a la política i administració local dels anys 40-60 del segle XX.

La riquesa dels materials presents a l'arxiu (PARES), implica la necessitat d'intervenir en suports de diversa naturalesa. La gran quantitat de documents l'estat de conservació dels quals queda reflectida en la digitalizació, són per a valorar. I convé verbalitzar aquest instrument de treball tant per als professionals de l'arxiu, de la història, dels tècnics culturals de les institucions públiques... com per a totes aquelles persones que senten estimació per aquesta terra. I cal divulgar-ho perquè en democràcia la societat del coneixement ha de ser un fenòmen a l'abast de tothom, i els arxius (públics i privats), un punt de connexió bàsic davant la nova societat que sembla anar-se configurant.