dimarts, 22 d’octubre del 2019

NOU LLIBRE DEL SANT PARE
El pròxim dijous 24 d’octubre de 2019 es farà la presentació del llibre L'Oració. L'alè de la vida nova, un volum que conté discursos del Sant Pare sobre aquest tret essencial de la vida cristiana, en particular sobre la pregària del "Pare Nostre". Però el text, a més, inclou novetats, ja que posseeix material inèdit escrit pel Pontífex especialment per a aquesta edició.
VI Cicle Concerts d'Orgue a Montesa
Adjuntem la programació del VI Cicle de Concerts d'Orgue que tindran lloc  a l'església de Montesa, sota la direcció programàtica de l'orguener D.Arturo Barba.
Agraïm l'enviament de la notícia a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Montesa. 

Us desitgem tots els èxits!!!QUADERNS ESCOLAPIS: REEDICIÓAmb motiu del 20 aniversari de la publicació, el secretariat general per al Ministeri de l'Orde i Edicions Calasancias s'ha reeditat la col·lecció de 21 quaderns que aborden des de diferents punts de vista els reptes de l'educació per a l'acció social. Un instrument de formació permanent per als educadors, estudiants de ciències de l'educació, agents de pastoral o animadors socioculturals". La col·lecció està disponible per a baixar gratuïta en línia i pretén impulsar la reflexió de l'educació des de la perspectiva d'un "humanisme integral i obert" recollit en l'encíclica "Populorum Progressio" de Pau VI i en el pensament social de Joan Pau II. Els quaderns estan organitzats en 3 amplis blocs que aborden la qüestió social des de diferents òptiques com la identitat de l'educació catòlica, els grans desafiaments socials i finalment, els que tradueixen els grans principis a la pràctica.


dimarts, 8 d’octubre del 2019

SÍNODE DE L'AMAZÒNIAPer insistir en la continuïtat dels temes i mètodes del Vaticà II, i per governar l'Església d'una manera col·legial, Pablo VI va instituir el Sínode de Bisbes (Apostolica Sollicitudo, 1965). Des d'aleshores els sínodes posconciliars s'han celebrat amb regularitat i han marcat el pensament bàsic de l'Església romana, sobre temes fonamentals de la seua vida i apostolat. Aquest, l'anomenat "Sínode de l'Amazònia", és també molt important per la natura de les qüestions que es tractaran.

A l'Arxiu parroquial estem recopilant el conjunt de les exhoratcions.

BREU HISTÒRIA DELS SÍNODES DES DEL  PABLO VI A FRANCISCO
Pablo VI

1967. Sobre assumptes derivats del Vaticà II. Va proposar l'establiment d'una Comissió Teològica Internacional, que ha seguit actuant fins al moment actual.
1969. Sobre les Conferències Episcopals i la importància de la teologia de la comunió.
1971. Sobre el ministeri sacerdotal i la justícia al món.
1974. Sobre la missió cristiana. El sínode va renunciar a elaborar un document propi  i deixà en mans del Sant Pare la seua exhortació Evangelii Nuntiandi, sobre l'evangelització en el món modern (1976), un dels documents més lluïts i influents de l'Església en la modernitat, centrat en el tema de l'evangelització, la justícia i l'alliberament.

Juan Pablo II

1977. Sobre la catequesi,  Catechesi tradendae (La catequesi en el nostre temps, 1979).
1980. Sobre la familia cristiana en el món modern. Com a fruit d'aquest sínode es va establir Institut Internacional d'Estudis sobre el Matrimoni i la Família.
1983. Sobre la reconciliació sacramental i social, amb una exhortació sobre la reconciliació i la penitència en la missió de l'Església avui.
1985. Aquest sínode va estudiar les quatre constitucions del Vaticà II i es va demanar que es redactara un Catecisme Universal, cosa que es va fer en el Catecisme de l'Església Catòlica (CEC, 1992).
1987. Sobre els laics; els seus resultats van ser recollits en exhortació Els laics en l'Església i en el món.
1990. Sobre els sacerdots, amb l'exhortació posterior: La formació dels sacerdots en les circumstància de l'Església actual.
1994. Sobre la vida consagrada i la seua missió en l'Església i en el món.
2000. Com a preparació del Jubileu del 2000 s'han celebrat Sínodes especials per als quatre grans continents: Àfrica (1994), Amèrica (1997), Àsia (1998) i Europa (1999), amb les exhortacions postsinodals corresponents.
2001. Sobre els bisbes; exhortació: Pastors Gregis (Pastors del Ramat).

Benedicto XVI

2005. Sobre la Eucaristía: Fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Sínodo celebrado bajo Juan Pablo II. Exhortació preparada i signada per Benedicto XVI (2007).
2007. Verbum Domini 
2012. Sínode de la Nova Evangelització (Document postsinodal Evangelii Gaudium signat pel Papa Francisco, 2013).

Sínodes i fotografia cortesia de "Religión Digital".