dissabte, 31 de març de 2012

MESTRE, PARROQUIÀ i, AMIC

AMADOR GRINYÓ I GUZMAN

22/novembre/1926-30/març/2012