dimecres, 16 d’abril de 2014

SETMANA SANTA 2014"La fe se activa por la caridad" 
(Hech. 3,6)